Προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου: αποτελέσματα έρευνας

Authors: 
Σταμάτιος Γιαννουλάκης, Μάριος Ζέρβας, Πέτρος Αρτέμη
Date: 
2014
Affiliation: 
Cyprus University of Technology
Language: 
EL
Conference: 
Νομική Βιβλιοθήκη
Source: 
Ιστορία της Πληροφορίας - Από τον πάπυρο στο ηλεκτρονικό έγγραφο
ISBN: 
978-960-562-270-1