Διαχείριση του Ακαδημαϊκού Χαρτοφυλακίου (Researcher Portfolio) στο ιδρυματικό καταθετήριο ΚΤΙΣΙΣ.

Στόχος του σεμινάριου είναι η ενημέρωση του Ακαδημαϊκού Προσωπικού σχετικά με την διαχείριση του Ακαδημαϊκού Χαρτοφυλακίου (Researcher Portfolio) και την διαδικασία καταχώρησης δεδομένων στο ΚΤΙΣΙΣ. Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν παραδείγματα επεξεργασίας του προφίλ, καταχώρηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και εισαγωγή δημοσιεύσεων από βιβλιογραφικές βάσεις στο ΚΤΙΣΙΣ.

Εκπαιδευτές: Πέτρος Αρτέμη, Σταμάτιος Γιαννουλάκης, Γρηγορία Ευριπίδου

Τοποθεσία: 
Online
Διάρκεια: 
20 λεπτά
Ημερομηνία: 
Tuesday, November 2, 2021