Συγκέντρωση και Διάδοση της Έρευνας- Ιδρυματικό Καταθετήριο ΚΤΙΣΙΣ

Εκπαιδευτής: Αθηνά Ευαγόρου και Πέτρος Αρτέμη
Ενδιαφέρει: ακαδημαϊκό προσωπικό και ερευνητικούς συνεργάτες
Περιεχόμενο: Το ΚΤΙΣΙΣ είναι ένα ιδρυματικό καταθετήριο ανοικτής πρόσβασης, το οποίο περιλαμβάνει οποιοδήποτε υλικό αφορά στις ερευνητικές δραστηριότητες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Σε αυτό συγκεντρώνεται η ερευνητική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου, διαφυλάσσοντας, διαδίδοντας και προωθώντας την επιστημονική έρευνα στην τοπική και διεθνή επιστημονική κοινότητα.
Η εκπαίδευση των συμμετεχόντων θα επικεντρωθεί:
• προφίλ ακαδημαϊκών στο ΚΤΙΣΙΣ
• εισαγωγή δραστηριοτήτων στο προφίλ
• εισαγωγή άρθρων από τη Scopus

Τοποθεσία: 
Online Course
Διάρκεια: 
1 ώρα
Ημερομηνία: 
Tuesday, November 3, 2020