Πλατφόρμα crowdsourcing: η συμμετοχή του κοινού στην τεκμηρίωση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου

Σεμινάριο στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2017 «Τοπίο: η κληρονομιά γύρω μας» Λεμεσός, 13 Οκτωβρίου 2017
Στόχος του σεμιναρίου είναι η παρουσιαση της κοινωνικής δράσης της Βιβλιοθήκης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με σκοπό την εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας στην τεκμηρίωση και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου.

Τοποθεσία: 
Βιβλιοθήκη Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
Ημερομηνία: 
Friday, October 13, 2017