Ανάπτυξη ψηφιακών συλλογών πολιτιστικής κληρονομιάς εφαρμόζοντας το μοντέλο του πληθοπορισμού

Authors: 
Πέτρος Αρτέμη, Μάριος Ζέρβας, Σταμάτιος Γιαννουλάκης

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της UNESCO για την εφαρμογή της σύμβασης για την παγκόσμια πολιτιστική και φυσική κληρονομία. Κάθε συμβαλλόμενο κράτος αναγνωρίζει το καθήκον να διασφαλίσει τον εντοπισμό, να προστατεύσει, να αναδείξει και να μεταφέρει στις μελλοντικές γενεές την πολιτιστική και φυσική κληρονομία. Η συγκεκριμένη προσπάθεια είναι εντονότερη και επιβάλλεται στην περίπτωση της Κύπρου όπου μετά την Τουρκική εισβολή έχει βεβηλωθεί και καταστραφεί μεγάλο μέρος της πολιτιστικής και φυσικής της κληρονομίας. Ο ξεριζωμός των νόμιμών κάτοικών της, και η διασπορά τους σε όλες τις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και στο εξωτερικό συντείνει στο να χαθούν παραδόσεις και αναμνήσεις από τις σκλαβωμένες περιοχές της. Μέσα από τις φωτογραφίες που οι πρόσφυγες εγκαταλείποντας τις εστίες τους πήραν μαζί τους κρύβεται πολλές φορές σημαντικός θησαυρός που με το πέρασμα του χρόνου κινδυνεύει να εξαφανισθεί. Τα κοινωνικά δίκτυα και συγκεκριμένα το Facebook είναι φαινόμενο της εποχής και χρησιμοποιείται ευρέος από όλα τα κοινωνικά στρώματα ανεξαρτήτως ηλικίας, διεισδύοντας σε όλα τα σπίτια καταργώντας αποστάσεις και σύνορα. Στην παρούσα εισήγηση περιγράφεται η δημιουργία ψηφιακών συλλογών για τους κατεχόμενους δήμους της Κύπρου εφαρμόζοντας το μοντέλο του πληθοπορισμού. Για την συλλογή των δεδομένων από το κοινό χρησιμοποιήθηκε το κοινωνικό δίκτυο Facebook ως δεξαμενή συσσώρευσης πληροφοριών. Στην συνέχεια τα δεδομένα έγιναν εισαγωγή σε πλατφόρμα πληθοπορισμού όπου το κοινό μπορεί να συμμετέχει ενεργά στην τεκμηρίωση του υλικού, διορθώνοντας το περιεχόμενο, προσθέτοντας, γεωγραφικές τοποθεσίες, θεματικές ενότητες και λέξεις κλειδιά, υλοποιώντας τον σκοπό του έργου για την συγκέντρωση και διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου με τη συμμετοχή του πλήθους, ώστε να μη χαθεί αυτό το πολύτιμο κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Date: 
2018
Affiliation: 
Cyprus University of Technology
Language: 
EL
Type: 
Conference: 
24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Event: 
ΤΕΙ Θεσσαλίας, Λάρισα, Ελλάδα