Ανάπτυξη Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Αψίδα: διάθεση πολιτιστικών δεδομένων στην Europeana μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος Locloud

Authors: 
Πέτρος Αρτέμη, Μάριος Ζέρβας, Αλεξία Ντίνη Κουνούδη, Μαρίνος Ιωαννίδης, Ειρήνη Θεοφάνους, Νικόλ Κοραή, Τώνια Μαντοβάνη, Γεωργία Αθανασίου, Στέφανη Γιάννη, Μαριάννα Διογένους, Κάτια Παπαδοπούλου

Τα τελευταία χρόνια οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (ψηφιακά αποθετήρια) αποτελούν την κυριότερη πλατφόρμα για τη διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και τη μακροχρόνια διαφύλαξη της. Η Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και το Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς (DHRLab) αξιοποιώντας τις σύγχρονες δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία και με την τεχνογνωσία που έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια έχουν προχωρήσει στην οργάνωση, τεκμηρίωση και διάσωση πολιτιστικών δεδομένων. Στην παρούσα εισήγηση περιγράφεται ο σχεδιασμός και η δημιουργία της ψηφιακής Βιβλιοθήκης Αψίδα και η διάθεση πολιτιστικών δεδομένων στην Europeana μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LoCloud . Το περιεχόμενο των συλλογών συλλέγεται από διάφορους φορείς πολιτιστικής κληρονομιάς και τυγχάνει επεξεργασίας από το DHRLab. Η Αψίδα καλύπτει ένα μεγάλο εύρος της πλούσιας ιστορίας της Κύπρου καθώς περιλαμβάνει υλικό από την πρώιμη εποχή του χαλκού (2000-1850 π.χ), την Κυπρο-αρχαϊκή περίοδο (750-600 π.χ), την Βυζαντινή περίοδο, την περίοδο της Αγγλοκρατίας 1878-1976, την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960, την εισβολή της Τουρκιάς στην Κύπρο το 1974, και την εισδοχή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι και σήμερα.

Date: 
2015
Affiliation: 
Cyprus University of Technology
Language: 
EL
Type: 
Conference: 
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Event: 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος